Nasreddin Hoca


Büyük güldüşün ustası Nasreddin Hoca, 1208-1284 yılları arasında yaşamıştır. O aynı zamanda 13. yy. Anadolu aydınlanmasında rol oynamış önemli tarihi kişiliklerden birisidir. Fıkralarında verdiği mesajlar, zaman içerisinde atasözleri kadar yaygın kullanılan toplumsal değer yargıları halini almıştır. Nasreddin Hoca iyi bir eğitimcidir. Dikkatli gözlemleriyle; içinde yaşadığı çevreyi ve toplumu izlemektedir. Gerektiğinde veya kendine sorulduğunda da topluma, yöneticilere yönelik eleştirilerini hiç çekinmeden dile getirir. Ancak bunları yaparken tatlı dilli, güler yüzlü ve hoşgörülüdür.

Hoca, saraylann, konaklann içinde değil halkın arasındadır. 0; hem bir halk bilgesi, hem de halkın sözcülerinden ve önderlerindendir. Zamanla halkın gönlünde, öylesine bir doğruluk ve iyilik sembolü haline gelmiştir ki, artık yaşamadığı çağlarda bile halk, toplumsal eleştirilerini onun kişiliğine malederek yapmıştır. Nasreddin Hoca, tarihi bir kişilik olmasının ötesinde, pek çok ülkede sahip çıkılan folklorik bir figürdür.

Onun adı Arap ülkelerinde Culm: Yunanistan'da Hoja Nasreddin, Kazakistan'da Koja Nasreddbidir. Birleşmiş Milletler Kültür ve Eğitim Kurumu (UNESCO) arabadan 1996-1997 yılları, Nasreddin Hoca Yılı olarak ilan edilmiştir. Bu dönemde, dünyanın pek çok ülkesinde, Türkiye'de ve elbette ki Akşehir'de de yapılan bilimsel ve sanatsal toplantılarda, Nasreddin Hoca anılmış, değerlendirmeler yapılmıştır. Aradan geçen yüzyıllar içinde Türk Milletinin olduğu kadar, tüm insanlık kültürünün de bir parçası haline gelen Nasreddin Hoca Ak şehir'de yaşamış. Bunda zamanın ünlü bilginleri Seyyid Mahmut HayranSeyyid Hacı lbrani'den derkleı al, ilmini ve kfamın geliştimıişur. Nasreddin Hoca ve Akşehir; birbirini tamamlayan iki isim olarak toplumsal hafızamızda yer etmiştir. Yüzlerce yıldır ebedi uykusunu uyudugu türbesiyle ve "Ya Tutarsa" umuduyla yoğurt mayaladığı gölü ile Nasreddin Hoca Akşehir'lidir.